Eller fyll ut här som ska ringas
Angående

Historien om Blika – i korta drag

Blika grundades av Arne Höjvig i 1947. Under de första decennierna såldes de flesta produkterna till företag inom fiskeribranschen och till mink farmare. Bland de första produkterna var spannar och dunkar, och på så sätt kan vi säga att utgångspunkten från början var att skapa produkter till förvaring.

Upp genom 50-talet tillkom nya produkter. Bland annat de första modellerna av de stålgarderobskåp som i decennier har varit med till att definiera Blika. I 1968 flyttade Blika till nya lokaler och blev leverantör av hyllor och lådor till kylskåp och frysboxar från Vestfrost.

I 1970 tillkom ett nytt affärsområde. Danska familjer flyttade i stor stil till parcellhus, och Blika utnyttjade kompetenserna med stålplattor till att tillverka och sälja postlådor till dessa många nya husägare.

Under följande decennier utvecklade Blika sig i ett lugnt och stadigt tempo. Och nu räckte Danmark inte längre till. Vi började exportera till länderna omkring oss – inte minst till Tyskland. I 1985 köptes Blika av Vestfrost, och i 1992 minskade sortimentet så det endast bestod av verkstads- och garderobsinventarier samt trådvaror.

Blika blev ISO 14001 miljöcertifierat i 2002 och med ny ledning i 2004 följde en nyformulerad strategi året efter. Strategins riktmärke är det vi fortfarande styr efter och som med två välvalda ord heter ”intelligent förvaring”. Strategin styr oss säkert igenom hela värdekedjan från kundkontakt över produktutveckling, produktion, försäljning och ännu mer kundkontakt.

I 2007 flyttade vi produktionen till Slovakien till lägre produktionskostnader. Vi äger och driver själv fabriken. Det betyder att vi kombinerar låga produktionskostnader med hög effektivitet. Och det väl att märka utan att gå på kompromiss med kvaliteten.