Eller fyll ut här som ska ringas
Angående

Funktionalitet och hög kvalitet

Funktionalitet och hög kvalitet

Blika drivs från huvudkontoret i Esbjerg, medan tillverkningen sker på vår egen fabrik i Tjeckien. Fabriken drivs efter västlig standard med hög produktivitet och kvalitet som uppfyller den standard som Blika är känd för att leverera.

Säker och funktionell förvaring

Den gemensamma nämnaren för Blikas produkter är ”intelligent förvaring”. Den gemensamma nämnaren inspirerar oss till stor variation, vilket en genomsyn av produktkatalogen är bästa tänkliga bevis på. Vi överför i stigande grad vår kunskap om förvaring, design och hög kvalitet till nya marknader och produkter.

 

Specialister i industri och verkstad

Blikas produkter är oumbärliga på otaliga verkstäder och i industriföretag. Vår stora erfarenhet och vårt samarbete med kunder har som resultat att vi har lösningar till både fasta och mobila arbetsplatser. Härtill kommer säker och funktionell förvaring av allt från farliga kemikalier till medarbetarnas kläder och personliga ägodelar i garderoben.

Nya affärsområden – samma grundtanke

Det finns stabila och funktionella klädskåp på arbetsplatser och i omklädningsrum i nästan varje avkrok i Danmark och många andra ställen utomlands. Skåpen har i decennier varit bland våra mest populära produkter.

Nu har vi tagit vår kunskap och slagit in den snyggt. Resultatet är garderobserier som designmässigt uppfyller hög designstandard. Dessa möter du nu som elevskåp på skolor och högre utbildningar. Du ser dem i högt profilerade träningscentrar, i golfklubbar och i personalgarderober där man ställer stora krav på estetisk inredning med skåp i möbelkvalitet. Och vi har naturligtvis inte gått på kompromiss med den funktionella kvaliteten.