Eller fyll ut här som ska ringas
Angående

Förvaring med inbyggd säkerhet, effektivitet och hygien

Danish Crowns slakteri i Horsens har 1 400 medarbetare. Långt de flesta klär om till arbetskläder varje dag. Det betyder att slakteriet behöver många omklädningslokaler och genomtänkt logistik för att hantera de stora mängderna smutsiga arbetskläder. Här spelar hygienen en stor roll.

Personalen behöver säker och praktisk förvaring av deras egna kläder och personliga saker. Och slakteriets stora lager av arbetskläder ska förvaras på ett sådant sätt, att alla slakteriets stränga hygienkrav uppfylls – och helst mer än det!

Blika levererade garderobskåp, skåp till rena kläder, boxar till väskor samt miniboxar till slakteriet, som Danish Crown den gången i 2008 utan tvekan kallade ”världens modernaste slakteri”. Alla Blikas produkter anpassades till medarbetarnas konkreta behov samt till Yrkesinspektionens krav

Specialutvecklade detaljer

Projektet på Danish Crown slakteriet i Horsens är ett bra exempel på intelligent förvaring. Slakteriets speciella krav var en spännande utmaning för Blika. Till exempel utvecklade vi tillsammans lösningar som gör det lätt för medarbetarna att lägga smutsiga arbetskläder till tvätt. Och det väl att märka, så arbetet också blir lättare för personalen som hanterar de smutsiga kläderna.

Hög rengöringsstandard

Blika stod för montering av skåpen. Vi tog hänsyn till att det ska vara möjligt att städa effektivt. Därför är skåpen placerade på murade socklar. Det finns plats mellan skåpen så städpersonalen kan komma till, och varken smuts eller bakterier har en chans att komma undan.

Materialen är städvänliga och den kliniska vita färgen är med till att understryka de höga hygienkraven.